ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

За центъра


 

 

Костенурките са световно най-застрашената група гръбначни животни - около половината от 328-те съществуващи вида са застрашени от изчезване. Още преди 25-30 г. възникват организации, отдадени изключително на идеята за опазване на костенурките, а с тях и спасителни и консервационни центрове, занимаващи се с решаване на техните проблеми. Сега такива организации и центрове има в редица страни по света и Европа, като изключително голямо значение имат тези, работещи в страни, където костенурките все още се срещат в естествената им среда. България е една от тези страни. На нейната територия се срещат четири от общо пет вида костенурки, населяващи територията на Европа. Двата вида сухоземни костенурки - шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата (Testudo hermanni) са с висока консервационна значимост и степен на заплаха. През 2007 г. беше създаден и официално одобрен от държавата Центърът за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки, а през 2012 г. той беше определен от МОСВ като едно от шестте места в страната, изпълняващи функции на спасителни центрове. Освен, че има национално значение, центърът е четвъртият Европейски център за костенурки.

 

Какво предлага Центърът за костенурки на своите посетители

 

Центърът за костенурки се управлява от Фондация Геа Челониа и е един от малкото в Европа, посветен изцяло на опазването на сухоземни костенурки. Основните ни дейности са мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки, спасяване от местообитания, подложени на унищожение; прием на болни, конфискувани и пострадали костенурки; лечение, рехабилитация и връщане в природата; подпомагане възстановяването на популациите чрез излюпване, отглеждане и освобождаване на млади костенурки в подходящи местообитания.

Освен консервационната си работа, обръщаме сериозно внимание на хуманното отношение към костенурките и се стремим да запалим искрица любов у всеки към тези древни животни. Така работата ни получава отзвук, а нерядко оставя трайни следи в съзнанието на любителите на природата, особено на най-малките. Едно от основните ни направления на работа e херпетологичния туризъм - наблюдение на земноводни и влечуги в естествената им среда. При нас ще получите:

 

Информация

 

Центърът е специализиран в дейности по опазване на сухоземните костенурки в България и сред основните му цели е да предоставя информация за костенурките като вид, за всички аспекти от техния живот, за проблемите, които те срещат в борбата си за оцеляване, за състоянието на популациите, за природозащитния им статус и законова защита и за мерките за тяхното опазване и начините, по които всеки от нас може да помогне.

 

Зелено образование

 

Центърът за костенурки работи по специално разработени програми за обучение на деца и младежи. Форматът на обучението може да бъде най-различен - преходи за наблюдение на животни в естествената им среда, образователни уикенди, кръжоци, зелени училища и лагери с продължителност до девет дни. За най-малките ни посетители обучението е под формата на игра, творчество и театър. Студентите с интереси в областта на херпетологията могат да ползват материална база за разработване на дипломни работи, както и да провеждат стажове и да участват в доброволческите ни инициативи.

 

Зелен туризъм

 

Посещението в Центъра винаги е съпроводено с представяне на неговите временни и постоянни обитатели. Туристическото обслужване е на български, руски и английски език. Предлагат се туристически пакети с продължителност от 2 до 9 дни, включващи настаняване, водачество, презентации, видеоматериали, както и такива по заявки от клиенти. Организират се излети за наблюдение на земноводни и влечуги в Еминска планина и по цялото Черноморско крайбрежие.

 

Настаняване

 

Туристическата база включва две двойни стаи с изглед към Еминска планина и Черно море с външен санитарен възел; луксозен апартамент, изграден от глина, камък и дърво със собствен санитарен възел; зала с капацитет 12+6 места, оборудвана с презентационна и озвучителна техника. Има WiFi достъп. Предлагаме и възможност за палаткуване. Гостите могат да използват оборудвана лятна кухня за приготвяне на храна и хранене. На разположение е голям двор. От двете наблюдателни тераси с гледка към морето и към заобикалящата дива природа могат да се наблюдават костенурките от птичи поглед с бинокъл и зрителна тръба. Центърът се намира на леснодостъпно място.
Виртуална обиколка на Центъра за костенурки можете да направите тук.

 

 

Презентация в Центъра за костенурки

 

 

Стая за гости, Посетителски център, с.Баня

Сградата на Посетителския център