ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

Галерия

 

 

 


 

 

 

Организирани екскурзии за наблюдение на земноводни и влечуги