ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

Костенурките от Центъра


 

 

 

Как костенурките стигат до нас?

Как помагаме на костенурките?

Нашите обитатели

Осиновяване на костенурка

 

 

 

 

 

 

Как костенурките стигат до нас?

 

Костенурката е диво и безобидно животно. През целия си живот тя обитава един неголям район, към който е силно привързана и добре познава. Тя обаче става най-честата жертва на машините, разчистващи нови територии за строителните площадки в новостроящите се крайморски обекти, по пътищата, при изсичане на горски и храстови масиви, при селскостопанска обработка. За разлика от повечето видове, които напускат застрашените местообитания и се заселват в нови, в поведенческите реакции на костенурките е заложено при опасност да остават на място, скривайки се в черупката си, сливайки се с околната среда, докато заплахата премине. Поради своята безпомощност при срещите си с хората, често се оказват затворени като домашни любимци. И от тук започват техните неволи. Държани дълго време в плен, неправилно гледани, понякога при пълна липса на директна слънчева светлина, а понякога и на вода, с недостиг на ценни вещества, нужни за формиране на черупката им, те пристигат в Центъра в окаяно състояние. Сред нашите пациенти не са редки жертвите на ухапвания от кучета, на трафика в близост до населените места, на косачки в дворовете, където са пуснати уж за да бъдат на сигурно място, на цигани, които ги събират за консумация, на хора, които използват кръвта им, вярвайки в мита, че тя лекува... По-големите късметлии пристигат при нас само опаразитени или дехидратирани и тогава пътя обратно към дома е кратък. Случаите са десетки, но причината за тяхното бедстване е винаги само една - човекът!

Всяка година Центърът за костенурки дава помощ и втори шанс за пълноценен свободен живот на над 250 млади, излюпени и отгледани при нас и излекувани костенурки. Всяка постъпваща костенурка задължително подлежи на период на карантина и обезпаразитяване, за нея се полагат ежедневни грижи, лечение, когато е необходимо и последващо транспортиране до подходящо за освобождаване място. За разлика от други видове, костенурките са изключително привързани към местата, в които живеят и освобождаването им там, от където са иззети от природата е от първостепенна важност за оцеляването им и за запазване генотипа на популациите. Когато произходът им е неизвестен, местата за връщане в природата обикновено са защитени територии, отдалечени от пътища, туристически и строителни обекти.

Във връзка с нарастващата незаконна търговия и отглеждането като домашни любимци, все по-често се налага подслоняването и дългосрочното отглеждане на неместни видове костенурки. Много от тези видове, изпуснати по една или друга причина в нашата природа, представляват сериозна заплаха за нашите видове от пренасяне на опасни паразити и заболявания, а също и хибридизация. Една от нашите основни функции е приютяване на тези животни до решаване на по-нататъшната им съдба от отговорните органи и ролята на своеобразен предпазен буфер за костенурките в нашата природа. Всяка от тези костенурки, в зависимост от вида се нуждае от специфични условия и подход. Центърът се стреми да подобрява своите условия за постоянно или временно отглеждане на такива видове, за да може да съдейства на държавните органи след конфискуването и задържането на незаконно притежавани или внесени костенурки.

Костенурките, които посетителят ще види в нашия център са животни, които са имали лошия късмет да изпитат човешката жестокост, небрежност или невежество или колкото и странно да звучи - криворазбрана обич. Те са в процес на лечение или възстановяване преди освобождаването им в природата. Малките костенурки в детската градина са излюпени в центъра, по време на престоя на техните родители. Те остават при нас до тригодишна възраст, след което се разселват в природата.

 

Обратно

 


 

 

Как помагаме на костенурките?

 

През активния сезон на костенурките - от април до ноември, екипът ни непрекъснато приема сигнали за намерени костенурки от цялата страна. В повечето случаи сигнали подават хора, намерили бедстваща костенурка или попаднали на незаконно отглеждана такава, а нерядко и такива, взели костенурка от природата с намерение да я отглеждат като домашен любимец. В тези случаи даваме напътствия за оказване на първа медицинска помощ и транспортиране. В повечето случаи животното се изпраща по най-бързия начин при нас. В случай на конфискувани костенурки, те се приемат със Заповед за настаняване от съда, издаващ решението и се задържат до последващо разпореждане. Екипът ни оказва първа помощ и лечение, когато това се налага. В много от случаите пациентите пристигат в критично състояние и в зависимост от клиничната картина се пристъпва към незабавно лечение – от обезпаразитяване или дезинфекция на повърхностни рани до спиране на кръвоизливи и имобилизиране на открити или закрити фрактури.
В центъра е изграден външен изолатор и заграждения за рехабилитация, където се настаняват новопостъпилите пациенти и костенурките, които се нуждаят от възстановяване и долекуване. Там те получават ежедневните грижи, свързани с лечение, хранене, почистване, дезинфекция. Карантината или продължителността на лечението и рехабилитацията са различни при всеки отделен случай – от няколко дни до цяла година, а в не малко случаи и повече. Редица заразни вирусни и бактериални заболявания, смъртоносни за костенурките са с дълъг инкубационен период и трудни за диагностициране, тъй като в много случаи нямат клинични симптоми. От изолатора костенурките се освобождават или се преместват в основните заграждения според вид, възраст и пол (новоизлюпени, младежи или възрастни). Всички действия при прием и освобождаване, се съгласуват пряко със съответните подразделения на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Все повече се увеличава броят на костенурките, които остават негодни за самостоятелен живот на свобода, в резултат на трайни увреждания, най-често сериозни травми или дълъг престой в плен. Те остават в центъра за постоянно отглеждане и тяхното поколение, както и това на костенурките в период на яйцеснасяне по време на престоя им се разселва в райони с критично намалели или изчезнали популации.
За яйцеснасяне са създадени подходящи условия - възвишения, наподобяващи хълмове с подходящи почвено-температурни параметри. В периода на яйцеснасяне женските костенурки се наблюдават ежедневно и непосредствено след снасяне гнездата се маркират. Повечето яйца се събират и поставят в инкубатори при определена температура и влажност с цел поддържането на оптимални условия и максимална излюпваемост. Полът на малките костенурки се определя от температурата, при която яйцата се инкубират и по този начин е възможно да се осигурят равен брой новоизлюпени и от двата пола. Новоизлюпените се преместват в отделни волиери, осигуряващи защита от дребни гризачи, грабливи птици и други животни. Там те се отглеждат до около тяхната трета година, когато се освобождават отново в природата. Счита се, че на тази възраст те са достигнали размер, при който най-уязвимия период от живота им е преминал и шансовете им за самостоятелно оцеляване са добри. Ежегодно при нас се излюпват около 150 костенурки от двата вида, които са успешно отгледани и освободени в природата.
Работата на центъра се усложнява най-сериозно през периода ноември - април. Това е периодът, през който болни и гореспоменатите неместни видове костенурки се отглеждат на затворено. Освен тежко пострадалите (най-вече по пътищата) и болните животни, в редица случаи в центъра пристигат костенурки в лошо общо физическо състояние. Държани в плен за дълъг период от време, те са с висока степен на опаразитеност и недостатъчен хранителен резерв за зимен сън. В тези случаи те се нуждаят от непрекъснато наблюдение, условия за отглеждане и грижи в активно състояние или осигуряване на контролиран зимен сън с определена продължителност. В този случай те се настаняват в специално отопляемо помещение, оборудвано с необходимите отоплителни и осветителни уреди. Съблюдава се стриктна карантина и разделяне на рискови животни, както и местни от неместни видове.

 

Обратно

 


 

Нашите обитатели

 

С някои от тях сме заедно от 2001 година. Други са приети наскоро и очакат момента на свободата си. Трети като бебетата в детската градина растат заобиколени от нашите грижи и все още не познават истинският див свят. А първите бебета, излюпени в нашия център вече имат свое поколение, факт, с който се гордеем. Наричаме ги нашите "внуци". Наблюдавайки, разбираме какво се случва в живота на костенурките. Наблюдаваме Бабата, която при пристигането си беше на предполагаема възраст около 60 години. 40 години от живота и са преминали в двор, но детството и младостта си е прекарала в естествената си среда. Видяхме първото и снасяне, след това второто, от което се излюпиха здрави бебета, и така вече 7 години се радваме на нейния пълноценен живот. Тя е напълно питомно животно и не може да бъде освободена в природата. Други костенурки като "Хулигана" сами избират да останат при нас. Хулиганът беше освободен през 2007 г. на около 6 км. от центъра, навътре в гората, на място обитавано и от двата вида сухоземни костенурки. Осемнадесет месеца по-късно, той се завърна. Обикаляше телената ограда от външната страна с такава упоритост, която ясно говореше, че иска да е от вътрешната и страна. Прибрахме го отново. Беше избрал да бъде на мястото, където винаги се намира храна, женска компания и сигурност. Истинско удоволствие е човек да наблюдава как костенурка, държана дълги години в апартамент преоткрива и изживява усещанията от свободното придвижване под слънчевите лъчи, наред с много други събратя. Имали сме случаи на животни, живяли дълго в плен, които при пристигането си са загубили своите инстинкти - не се заравят (крият), не общуват с други костенурки, не търсят партньор. Свикнали да се хранят с нарязана храна в паничка, те преоткриват естествената си храна. Дивите костенурки, които са се озовали при нас, скоро след изтръгването им от естествената им среда, се държат по съвсем различен начин - понякога са агресивни при заемане на предпочитаното място, при намиране на женска или при хранене, а други са стресирани до такава степен, че прекарват скрити в черупката дълго време.

Всяка костенурка пристигнала при нас има своята уникална история и просто не можем да разкажем, дори и малка част от тях. Най-често трагична, понягога весела или комична, но винаги тъжна от равносметката, че тези най - миролюбиви и никому непречещи животни, чието единствено желание е да бъдат оставени на мира да живеят дългия си и спокоен свободен живот, загиват благодарение на нас, хората. Сега костенурките отчаяно се нуждаят от нашата помощ и разбиране, а нашият екип дълбоко вярва, че им ги дължим.

 

Обратно

 


 

Осиновяване на костенурка

 

Осиновяването на костенурки ни помага да се справим с разходите по лечението, рехабилитацията, отглеждането и освобождаването на костенурките. През зимния период, костенурките със сериозни увреждания се нуждаят от непрекъснато наблюдение и грижи в активно състояние или осигуряване на контролиран зимен сън с определена продължителност. Тогава значително нарастват разходите за отопление, електрическа енергия, вода, храна, медикаменти и специализирано оборудване (UV лампи, отоплителни и измервателни уреди). За нас осиновяването е освен помощ при гледането и лечението на една костенурка, също и съпричастност към нашата кауза, имаща широк отзвук. За разлика от класическото осиновяване, при което грижата за животното се поема от неговия осиновител и то се премества в приемния си дом, костенурките остават в центъра, а осиновителя поема разходите за издръжка и лечение и посещава избраното животно. Той получава регулярна информация за него, придружена със снимков и видеоматериал. Възможно е краткосрочно осиновяване от постъпването или излюпването на една костенурка до нейното освобождаване в природата или дългосрочно, в случаите, когато костенурките по една или друга причина не подлежат на освобождаване и са сред постоянните ни обитатели. Ако осиновената костенурка подлежи на връщане в природата, осиновителя при желание участва в освобождаването. Бебетата се осиновяват за срок от три години, след което идва момента на разселването им в природата. Постоянните обитатели на центъра, каквито са "бабата" и "Хулигана " могат да бъдат осиновени за неограничен период от време. Повече за осиновителната ни програма можете да научите тук.

 

Обратно

Шипоопашата костенурка, излюпена и отгледана в центъра.
Женска костенурка в търсене на подходящо място за снансяне
Чифтосващи се шипопашати костенурки
Костенурките снансят 5-8 яйца в началото на юни
Малките се излюпват след 3 месеца инкубация и са напълно подготвени за самостоятелен живот
Едно от първите люпила след официалното одобряване на центъра
Новоизлюпено шипоопашато костенурче
Бабата при нейното пристигане
Иво Иванчев преглежда новопостъпила костенурка
Бебе, намерено и прибрано веднага след неговото излюпване. Неправилното отглеждане е деформирало черупката.
Шипобедрена костенурка със счупена черупка
Костенурка, жертва на куче
Кърлежите са чест спътник на костенурките
Костенурка, наранена от градинска косачка