ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

Обучение за природолюбители в Центъра за костенурки


 

 

 

Центърът за костенурки създаде, усъвършенства и успешно прилага програми за неформално зелено образование с фокус сухоземните костенурки. Програмите имат за цел да събудят любов към природата и животните и да възпитат екологично съзнание. Участниците получават знания директно на "терен", в пряк досег с костенурките. Програмите са предназначени за: