ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

Туристически пакети


 

 

 

Пълен пакет, 9 дни

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 8: Туристически забележителности

Ден 9: Природни забележителности

 

Осемдневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 8: Природни забележителности

 

Седемдневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

 

Шестдневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

 

 

Петдневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Радио-проследяване на костенурки

Ден 5: Туристически забележителности

 

Четиридневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Радио-проследяване на костенурки

Ден 4: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

 

Тридневен пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

 

Уикенд пакет

 

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина