ЦЕНТЪР ЗА КОСТЕНУРКИ

Фондация Геа Челониа

 
Център за костенурки

 

 

 

 

Стажове


 

 

 

 

Фондация “Геа Челониа” предлага база за провеждане на стажове. Вратите ни са отворени за млади зоолози. Стажовете се провеждат през активния сезон на сухоземните костенурки.
Осигуряваме пълен достъп до информация по въпроси, касаещи костенурките в България. Екипът ни ще съдейства за провеждане на научни изследвания върху костенурките и в изпълнение на природозащитни програми. Целта на програмата е да се даде възможност на амбициозни млади хора да се запознаят отблизо с дейността на фондацията и да натрупат практически умения и опит в консервационната работа с костенурки.